Zigva

  • image
  • image
  • image
  • image
Zaščita podatkov

Segment zaščite podatkov (ang. Data Protection) je razdeljen na sledeče rešitve:
  • Upravljanje privilegiranih identitet (ang. Privileged Identity Management)
  • Upravljanje občutljivih informacij (ang. Sensitive information Management)
  • Upravljanje prednostnih sej (ang. Privileged Session Management)
  • Zaščita pred izgubo podatkov (ang. Data Loss Prevention)
  • Šifriranje končnih točk (ang. End-point Encryption)
  • Nadzor celovitosti (ang. Integrity Monitor)

 
Upravljanje priviligiranih identitet

Upravljanje privilegiranih identitet (ang. Privileged Identity Management) varuje, upravlja in nadzira vse privilegirane račune in dejavnosti, povezane z upravljanjem podatkovnih centrov, tako tistih na lokaciji, lokacijsko oddaljenih, gostujočih okoljih in vse do okolij računalništva v oblaku. Ta vrsta rešitve odpravlja notranje grožnje, z lahkoto izpolnjuje zahteve skladnosti in revizije ter zmanjšuje IT stroške režije z bolj učinkovito kontrolo in manj človeškimi napakami.

Več informacij lahko najdete na Cyber-Ark spletnih straneh za upravljanje privilegiranih identitet in upravljanje identitet za aplikacije.Upravljanje občutljivih informacij

Upravljanje občutljivih informacij (ang. Sensitive Information Management) je rešitev, ki organizacijam omogoča hitro in varno izmenjavo občutljivih informacij znotraj samega podjetja in med njihovimi podjetji. Osebni dokumenti sektorja človeških virov (ang. Human Resources – HR), (poslovni) strateških načrti upraviteljev (vključno z dokumenti o združitvah in prevzemih), preglednice računovodstva, dokumenti sektorja trženja, dokumenti C-ravni, ključni finančni dokumenti, podatki o kreditnih karticah, so vsi dokumenti občutljive narave, ki morajo biti varno shranjeni z omejenim dostopom. S to rešitvijo, so ti dokumenti zaščiteni in se lahko varno izmenjujejo med pooblaščenimi zaposlenimi, kot tudi zunanjimi strankami (ang. 3rd parties). Ta rešitev omogoča dostop do teh datotek le pooblaščenim osebam, preprečuje pa dostop IT in ostalim nepooblaščenim osebam, ki nimajo pravid do dostopa. Ta rešitev nudi več plasti varnosti, kot so šifriranje (ang. Encryption), avtentikacija (ang. authentication), kontrola dostopa in stroga revizija. S to rešitvijo je točno znano, kdo gleda in si izmenjuje zaupne in občutljive dokumente.

Več informacij lahko najdete na Cyber-Ark spletni strani za upravljanje občutljivih informacij.
 Upravljanje prednostnih sej

Upravljanje prednostnih sej (ang. Privileged Session Management) je rešitev, ki z izolacijo, kontrolo in evidentiranje vseh privilegiranih administratorskih sej, ščiti vaše strežnike, podatkovne baze in virtualna okolja pred notranjimi in naprednimi zunanjimi grožnjami.

Rešitev nudi:

•  Kontrolo privilegiranih sej
•  Izolacijo in zaščito kritičnih IT sredstev
•  Izvedbo analiz vzrokov (ang. root-cause)
•  Splošni vpogled v privilegirane aktivnosti

Ta rešitev zagotavlja integrirano spremljanje privilegiranih aktivnosti baze podatkov, zaščito s stalnim spremljanjem kritičnih strežnikov, podatkovnih baz in virtualnih okolij ter lažjo revizijo in skladnost.


Več informacij lahko najdete na Cyber-Ark spletni strani za upravljanje prednostnih sej.
Več informacij za rešitve zaščito pred izgubo podatkov (ang. Data Loss Prevention - DLP), šifriranje končnih točk (ang. End-point Encryption) in nadzor celovitosti (ang. Integrity Monitor) lahko najdete na McAfee spletnih straneh za zaščito podatkov.
Vi ste ovdje: Početak Rešitve Ostale rešitve Zaščita podatkov